Kolding Torvelørdag's værdier

Hensigten med de 4 værdier er at gøre Kolding Torvelørdage så selvorganiserende og attraktive som muligt. Så hvad angår at styre selve afviklingen af dagen, lægger vi op til at tage fælles ansvar for dette så det bliver lettest og sjovest for alle parter at være med. 
På den måde er vi alle med til at sikre at Torvelørdagene bliver en selvkørende tradition til fælles bedste. Både for os selv, hinanden, borgerne, byen og lokalsamfundet omkring os.

Grønt

Grundværdien for Torvelørdagene er bæredygtighed. Både hvad angår miljø, sundhed og økonomi. Vi skal sætte et så lille aftryk som muligt i alt det vi gør, og det skal kunne betale sig at være med.

En måde at efterleve dette princip på kan fx være at være opmærksomhed på hvordan og i hvilken udstrækning man anvender emballage.
Måske kan man opfordre kunderne til, selv at tage emballage med?

Hvad angår økonomi, kan man udover at præsentere sig selv og sine produkter så godt som muligt, prøve at tænke på hvordan man kan yde en ekstra service, eller udvikle en ny forretningsmodel.

Måske kan man tilbyde at kunder kan bestille produkter på forhånd og afhente på markedet. Eller man kan udvikle sin egen madkasse ordning ala Årstiderne.

Lokalt

Vi har defineret lokalt til at være indenfor en radius på 100 km, men engang imellem vil der være handlende der kommer længere væk fra, hvis samme varer ikke kan findes tættere på.


Vi ser helst ikke importerede varer, men hvis det er et nødvendigt supplement, så tænk over at de skal være så bæredygtige og af en høj kvalitet som muligt. 


Vi ser også gerne lokale varer, som man måske ikke vil sælge i traditionelle butikker, pga de har fået et stød eller lignende. Bare de er friske og kan spises, så opfordrer vi til at de medbringes så markedet også kan være med til at understøtte minimeringen af madspild.

Lækkert

Med lækkert mener vi, at tænke på hvordan man præsenterer sig på markedet, for at også den visuelle oplevelse bliver så positiv som mulig.

Det vil smitte af både på oplevelsen af markedet, hinanden og byen som helhed. Samt vi tror på det er med til at øge salget.
Og så handler lækkert selvfølgeligt også om at kunne præsentere varer af en høj kvalitet, og udvalget af de ting man har med.

Unikt

Kan det du sælger købes eller opleves helt på samme måde andre steder? Tænker du på at skabe lidt forandring engang imellem både i din opstilling og udvalg? Så er det med til at gøre oplevelsen af markedet unik fra gang til gang. 


Udover dette vil der nok helt naturligt vil være en udskiftning blandt de stande og varer der kan findes på markedet. Både fra gang til gang og på sigt. 


Men selvfølgeligt er vi også opmærksomme på at der skal være en kontinuitet i den måde kunderne møder markedet på, så man ved hvor man skal gå hen næste gang man kommer. 
Vi vil dog løbende teste opstillinger og sammensætninger. Så vær forberedt på det. Det vil også være med til at gøre Torvelørdagene helt unikke.

Sikkert

På grund af Coronaen har vi meget stor fokus på sikkerheden. I alle de valg vi foretager os vil sikkerheden og hensyntagen til regler og retningslinjer derfor være i højsædet. Men hjælp os også her med at leve op til disse. Og sig til hvis du får gode ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre.