Kolding Green Streets Foundation
Hvad er Kolding Green Streets – Foreningen for bæredygtig udvikling og kulturel trivsel?

Hvad er Kolding Green Streets – Foreningen for bæredygtig udvikling og kulturel trivsel?

Green Streets er en forening, som bygger videre på en lokal tradition, der går langt tilbage i tiden: “…Første gang, byen nævnes i de skriftlige kilder, er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Den ældst kendte omtale af byens købstadsrettigheder stammer fra 1321…”. Datoen for det næste marked kan du se på forsiden.

Gammelt kort / Kolding Green Streets

Siden 2020 har Green Streets afholdt mere end 150 markedsdage i Koldings centrum og dermed genskabt en tradition i byen: Torvelørdage, som forbinder lokal kreativitet og mindre producenter med lokale forbrugere i korte, bæredygtige værdikæder. Foreningen har også organiseret og deltaget i andre kulturelle begivenheder, såsom fællesspisninger. Green Streets er derfor en vigtig aktør med hensyn til at realisere kernevisioner og -værdier i kommunens bæredygtige strategi, Kolding2030; samt, mere specifikt, de omstillinger i det lokale fødevaresystem, som Food2030 i forbindelse med EU-forskningsprojektet FUSILLI og SDU Food Lab arbejder henimod.

Visionerne og værdierne er ligeledes at finde i en stor del af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Således er Green Streets et centralt element i det liv og den fremtid, som vi sammen designer i Kolding, og i resten af verden. for at imødekomme de komplekse udfordringer, der ligger i samtiden. Vi skriver nu 2024 og Green Streets er på vej igen med helt nye initiativer og tiltag og en ny sprudlende bestyrelse.


Lokale markedsdage, hvor lokale producenter kan sælge deres varer direkte til lokalbefolkningen, har en række vigtige fordele, både for samfundet, økonomien og miljøet. Her er nogle af de mest betydningsfulde aspekter:

Økonomiske fordele

 1. Støtte til lokale producenter: Markedsdage giver små lokale producenter og landmænd en platform til at sælge deres produkter uden om mellemled, hvilket kan øge deres indtjening.
 2. Økonomisk cirkulation: Penge brugt på markedsdage forbliver ofte i lokalsamfundet og understøtter den lokale økonomi, hvilket skaber en positiv økonomisk cirkel.

Sociale fordele

 1. Fællesskabsopbygning: Markedsdage fremmer interaktion og sammenhold blandt lokalbefolkningen, da de skaber en fælles platform for møde og socialt samvær.
 2. Kulturel udveksling: De giver mulighed for at dele og bevare lokale traditioner, håndværk og kulinariske skikke, hvilket styrker den kulturelle identitet.

Miljømæssige fordele

 1. Reduceret CO2-aftryk: Lokale markeder fremmer køb af lokalt producerede varer, hvilket reducerer behovet for langdistance transport og dermed mindsker CO2-udledningen.
 2. Bæredygtig produktion: Lokale producenter har ofte en tendens til at bruge mere bæredygtige og økologiske metoder, da de har en direkte forbindelse til deres kunder og miljø.

Sundhedsmæssige fordele

 1. Friske produkter: Varer solgt på lokale markeder er ofte friskere end dem i supermarkederne, da de er produceret lokalt og sælges kort tid efter høst.
 2. Sæsonbestemte fødevarer: Købere får adgang til sæsonens bedste råvarer, hvilket kan fremme en sundere kost.

Uddannelsesmæssige fordele

 1. Forbrugerbevidsthed: Markedsdage kan uddanne forbrugerne om, hvor deres mad kommer fra, og hvordan den produceres, hvilket kan føre til mere informerede og bevidste forbrugervalg.
 2. Børns læring: Det er en god mulighed for børn at lære om landbrug, ernæring og bæredygtighed på en hands-on måde.

Eksempler på succesfulde markeder

 1. Bondens marked: Mange steder har faste ugentlige bondemarkeder, hvor producenter sælger friske grøntsager, frugter, kød, mejeriprodukter og håndlavede varer direkte til forbrugerne.
 2. Temamarkeder: Der kan også være særlige temamarkeder, som f.eks. julemarkeder eller høstmarkeder, som yderligere fremmer lokal kultur og turisme.

Sammenfattende spiller lokale markedsdage en væsentlig rolle i at styrke det lokale samfund, både økonomisk, socialt, miljømæssigt og kulturelt. De skaber en vigtig forbindelse mellem producenter og forbrugere, fremmer bæredygtig praksis og støtter den lokale økonomi.