Kolding Green Streets Foundation

Foreningen for bæredygtig udvikling og kulturel trivsel
Kolding Green Streets Foundation

Kolding Green Streets Foundation

hjem

Kolding Green Streets Foundation – Foreningen for bæredygtig udvikling og kulturel trivsel

Green Streets er en forening, som bygger videre på en lokal tradition, der går langt tilbage i tiden: “…Første gang, byen nævnes i de skriftlige kilder, er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Den ældst kendte omtale af byens købstadsrettigheder stammer fra 1321…”.


Siden 2020 har Green Streets afholdt mere end 150 markedsdage i Koldings centrum og dermed genskabt en tradition i byen: Torvelørdage, som forbinder lokal kreativitet og mindre producenter med lokale forbrugere i korte, bæredygtige værdikæder. Foreningen har også organiseret og deltaget i andre kulturelle begivenheder, såsom fællesspisninger. Green Streets er derfor en vigtig aktør med hensyn til at realisere kernevisioner og -værdier i kommunens bæredygtige strategi, Kolding2030; samt, mere specifikt, de omstillinger i det lokale fødevaresystem, som Food2030 i forbindelse med EU-forskningsprojektet FUSILLI og SDU Food Lab arbejder henimod.

Visionerne og værdierne er ligeledes at finde i en stor del af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Således er Green Streets et centralt element i det liv og den fremtid, som vi sammen designer i Kolding og i resten af verden, for at imødekomme de komplekse udfordringer, der ligger i samtiden. Vi skriver nu 2024 og Green Streets er på vej igen med helt nye initiativer og tiltag og en ny sprudlende bestyrelse…

| Tiden er kommet til Green Streets 2.0 |

Hold øje med denne side, sociale medier og snak med naboen